Ouders
Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie van het team. De MR-leden hebben structureel zitting in het schoolforum en zijn o.a. bevoegd tot het uitbrengen van advies aan het schoolbestuur betreffende allerlei beleidszaken, zoals de schoolorganisatie (het formatieplan), vakantieregeling, schoolbegroting, onderhoud en bouwkundige zaken etc. Het schoolbestuur behoeft voor enkele zaken de instemming van de MR, bijvoorbeeld bij verandering van onderwijskundige doelstellingen of bij de vaststelling van schoolplan en schoolgids.

MR-leden hebben in principe zitting voor een periode van drie jaar. Na die drie jaar kunnen nieuwe kandidaten zich verkiesbaar stellen.  

>>> Bekijk hier de notulen van de MR

Ouderraad (OR)

Alle ouders worden bij aanmelding van hun kind lid van de Oudervereniging (met een jaarlijkse contributie). De ouderraad is het algemene bestuur van de oudervereniging en bestaat uit een of meer vertegenwoordigers per groep (totaal maximaal 24 ouders).

Van de contributie worden allerlei activiteiten op school betaald, o.a. Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolreis, avondvierdaagse en de disco. 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad heeft een belangrijk aandeel in het organiseren van verschillende activiteiten binnen de school. De voorbereiding van deze activiteiten vindt plaats in werkgroepen, die bestaan uit leerkrachten en ouderraadsleden.

Verder hebben de ouderraadsleden een signaalfunctie van de ouders naar directie en team. Ouderraadsleden zijn klassenvertegenwoordiger en dus aanspreekpunt als er iets georganiseerd moet worden binnen de groep, bijv. verjaardag van de juf of meester.

Vergaderfrequentie
De ouderraad vergadert 8 keer per schooljaar. Vanuit het team zijn hierbij aanwezig de directeur en/of een leerkracht.

Statuten en hoogte contributie
De oudervereniging heeft eigen statuten. In de jaarlijkse ledenvergadering in september wordt de contributie voor dat schooljaar vastgesteld door de leden. De hoogte van de contributie wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief.

Samenstelling Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit:
• (voorzitter);
• (penningmeester);
• (secretariaat).
U kunt de ouderraad altijd bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Oudergeleding

Rob Goede (voorzitter)
Patrick Donderwinkel
Mariska Matser

Contact:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teamgeleding

Marleen Donderwinkel (Secretaris) - Leerkracht groep 4
Marien Janssen - Leerkracht groep 1-2)
Maud Verhaaff - Leerkracht groep 6 - vervanging IB)